Hızlı geçiş sistemleri , geçiş yapacak araçlara takılan bir elektronik etiketin okunması şeklinde tanımlanabilir. Böylece tüm hgs-ogs geçiş hareketleri izlenebilmektedir.

Farklı uygulamalara yönelik farklı frekanslarda, aktif ve pasif teknolojiye sahip araç kartları ve okuyucular  mevcuttur.