Değerlerimiz

  • Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile bilgiyi paylaşır, sürekli olarak gelişmeyi teşvik etmek.
  • Açık, içten, zamanında, yapıcı geri bildirimlerde bulunmak.
  • Tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için değer yaratarak, her zaman daha iyi bir yaşam için çalışmak.
  • Eylemler, sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek.
  • Yasalara, ulusal ve uluslararası mevzuata riayet etmek ve verdiğimiz sözlerin daima arkasında olmak koşulu ile ticari itibarımızın sürekliliğini sağlamak.
  • Faaliyetlerimizi doğruluk dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde çalışanlarımızın is güvenliğini sağlayıp çevreye duyarlı olmak suretiyle gerçekleştirmek.